EVXINOS PONTOS STOCKHOLM

Föreningens styrelse

Vår styrelse består av sju medlemmar

Athina Polychronidou
Ordförande

Elias Manoilidis
Vice Ordförande

Timos Ketsetzidis
Sekreterare

Alexandra Mavromatidou
Kassör

Elissaios Manoilidis
Kulturavdelningens ansvarig

Margareta Papadopoulou
Aktivitetsgrupper ansvarig

Kostas Fraggidis
Pressansvarig

Evxinos Pontos Stockholm

Svinningegränd 23C
SE-163 61  Spånga
Sweden

info@evxinospontos.com

Organisationsnummer:
802012-4270