Bli medlem hos Evxinos Pontos Stockholm!

Gå med Evxinos Pontos Stockholm för att stödja vår förening. Lär dig mer om den Pontiska-kulturen, dansa med oss och gå med i våra aktiviteter!

Våra medlemmar är hjärtat i vårt samhälle.

Det är vi som bär och fortsätter det pontiska arvet genom våra traditioner som bevaras inom varje familj i vårt samhälle.

Vårt språk som talas från generation till nästa. Vår musik och dans som fortsätter att berätta historien om våra förfäder.

Vår frivilliga insats hjälper Evxinos Pontos Stockholm att gå vidare, bevara och främja vårt kulturarv.

Bli medlem!

Vi erbjuder två olika årliga medlemskap, familj och individuellt medlemskap.

Alla som är intresserade av våra aktiviteter är välkomna att fylla i vårt medlemsformulär och gå med i vår förening.

Gå med i vår förening som en familj och gå helt ombord (2 medlemmar eller flera)

Ansök här!
För dig som vill gå individuellt och vara medlem i vår förening (upp till 1 medlem)

Ansök här!

Medlemkapetsbetalning:

Medlemskapets betalning regleras perioden 1 januari fram till slutet av februari via vår föreningens bankkonto (Plusgirot): 491 57 56-3

  • Familjmedlemskap 500kr/år
  • Individuellt medlemskap 250kr/år

 

OCR text: MEDLEM [medlemskapets huvud person namn]

t.ex: MEDLEM Nils Holgersson